Friday, 6 January 2012

Media massa

Media massa diakui mempunyai kesan dalam mempengaruhi perubahan sosiobudaya masyarakat islam.Disebalik keghairahan supaya perubahan yang berlaku menuju kepada aspek positif ,terdapat beberapa rintangan termasuk dominasi budaya dan informasi oleh negara-negara barat yang menjadi halangan utama.Budaya super-secular yang menjadi inti kepada "masyarakat bermaklumat" sedang menyerap masuk dalam mempengaruhi corak kehidupan masyarakat islam.Corak dan kerja dakwah,dalam memasuki alaf baru,sangat perlu memahami secara mendalam perubahan yang berlaku kesan daripada pendedahan kepada media massa..

No comments:

Post a Comment