Tuesday, 28 May 2013

PENGENALAN DAKWAH


Berdakwah merupakan satu tugas atau tanggungjawab yang perlu kepada peraturan, disiplin (sistem) atau perancangan dalam melaksana dan menjayakannya. Tugas atau tanggungjawab ini tidak boleh diambil mudahdan ianya tidak boleh dilaksanakan secara bersahaja dan melulu. Malah ia adalah tugas yang amat sukar dan memerlukan kepada beberapa cara (uslub ) dan kaedah (wasilah ) atau pendekatan yang terbaik bagi membantupendakwah agar dakwahnya itu sampai dan memberi kesan kepada golongan sasaran.
Uslub atau cara berdakwah adalah jalan yang perlu diikuti oleh pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya kepada umat manusia, salah satudaripadanya adalah dengan melalui pendekatan dakwah. Setiap pelaksanaan dakwah dengan unsurnya harus menggunakan pendekatan (approach) yang tepat. Yang dimaksud dengan pendekatan (approach) adalah penentuan strategi dan pola dasar dan langkah dakwah yang di dalamnya terdapat metode dan teknik unuk mencapai tujuan dakwah.Penentuan pendekatan dakwah didasarkan atas kondisi sasaran dakwah dan suasana yang melingkupinya. Metod dakwah ialah cara atau pendekatan dakwah untuk membolehkan sasaran menerima sesuatu dakwah dengan kefahaman yang jelas dan kesedaran yang penuh, tanpa rasa paksaan, tekanan dan tertipu.
Rasulullah s.a.w berdakwah kepada semua golongan dan peringkat masyarakat. Baginda berdakwah kepada orang bawahan sampai ke tahap hamba, begitu juga baginda berdakwah kepada golongan atasan sampai ke tahap pemimpn negara. Rasulalah juga berdakwah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian yang pernah menerima Kitab daripada Allah s.w.t. Dengan demikian juga baginda menjalankan dakwah kepada golongan peyembahan-penyembahberhala dan musyrik. Untuk menarik perhatian pelbagai kelompok dan golongan supaya mereka mengenali Islam, Rasulallah menggunakan pelbagai pendekatan bersesuaian dengan keadaan sasaran. Hal ini penting kerana kelompok mempunyai masalah dan keperluannya yang tersendri.DAKWAH MELALUI MAUIZATU HASANAH

Uslub al  MauIizatu al- Hasanah adalah uslub al – Qur’an. Method Rabbani yang perlu diberikan perhatian. “Al – Mauizatu itu asalnya adalah merujuk kepada kata-kata yang boleh melunakkan sanubari yang mendengar sebagai persediaan untuk melakukan kebaikan bagi menghayatinya”.
Firman Allah SWT: “Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan Yang baik, Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)” (Surah al – Ahzab: 21).
Uswatun hasanah dan mauizatu hasanah terdapat banyak persamaan. Ibn ‘Athiyyah menyebut: “Mauizatu hasanah itu merupakan suatu usaha untuk memberikan manusia rasa takut dan mengharap serta melunakkan manusia agar menjadikan ceria dan bersedia untuk menerima nilai- nilai murni”.
Perkara utama dalam uslub ini ialah pendakwah hendaklah mencontohi Rasulullah s.a.w dalam segenap aspek sama ada perkataan, perbuatan, taqrir (persetujuan), sifat dan tatacara hidup baginda s.a.w. Ini bukanlah bererti bahawa apa sahaja yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w mestilah diikuti tepat sebagaimana baginda. Akan tetapi lakukanlah mengikut kemampuan kita. Baginda s.a.w bersabda: “Apabila aku menyuruh kamu melakukan sesuatu perkara, maka lakukanlah perkara itu sekadar yang termampu”.
Suatu contoh yang unggul pernah berlaku ke atas Rasulullah s.a.w yang mungkin sukar dicontohi oleh kita pada hari ini: “Suatu hari harta rampasan perang (al – Ghanimah) dibawa kepada Rasulullah s.a.w. Setelah dihitung, didapati jumlahnya sebanyak sembilan puluh ribu dirham dilonggokkan semuanya di atas tikar daun tamar. Baginda membahagikan harta itu kepada yang berhak menerima sehingga habis semuanya. Tiba- tiba datang lagi sahabat yang meminta haknya kerana beliau belum mendapat apa- apa. Rasulullah s.a.w bersabda kepadanya: “Pergilah ke kedai yang menjual keperluanmu dan belilah barang – barang itu secara hutang. Katakan kepada tuan kedai itu bahawa aku akan membayar kepadanya”. Mendengar kata-kata itu, Umar bin al – Khattab mencelah dan berkata: “Ya Rasulullah! Mengapa kamu membebankan dirimu sesuatu yang tidak sepatutnya kamu tanggung. Perkara yang sudah selesai, biarkanlah”. Mendengar kata-kata itu air muka Rasulullah s.a.w berubah tanda tidak senang dengan kata - kata Umar r.a lalu tampil seorang lelaki Ansar dan berkata: “Ya Rasulullah teruskan memberi kesanggupan berbelanja kerana Allah yang akan membayarnya nanti”. Mendengar kata-kata itu Rasulullah tersenyum tanda menyukai tindakannya”(Mustalzimat al – Da’wah al – ‘Asr al – Hadir: 121).


Uswah Hasanah banyak persamaan dengan qudwah hasanah. Pendakwah perlu menunjukkan contoh yang baik untuk diikuti oleh mad’u. Contoh yang baik ini bukan sahaja pada kata – kata dan tingkah laku malah sampai air muka pun perlu diambil kira dengan sentiasa bermuka manis walaupun dalam keadaan marah. Seperkara lagi yang amat penting dalam membicarakan uslub al-Mau’izoh al-Hasanah ialah pendakwah hendaklah menjadi model yang realiti, ikhlas dalam perkataan dan perbuatan, bukan hanya pandai bercakap.Terkadang berdakwah dengan contoh teladan yang praktikal lebih mendatangkan kesan daripada dakwah dengan pendekatan yang lain. Semuanya bergantung kepada waqi’ atau keadaan yang mengizinkan sesuatu tindakan yang bakal di ambil.

PRU 13

Pilihan raya umum di Malaysia sudah berjalan lama bermula 1955 lagi sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan daripada British. Ini diikut dengan Pilihan Raya Umum pertama (1959), Pilihan Raya Umum ke-2 (1964), Pilihan Raya Umum ke-3 (1969), Pilihan Raya Umum ke-4 (1974), Pilihan Raya Umum ke-5 (1978), Pilihan Raya Umum ke-6 (1982), Pilihan Raya Umum Ke-7 (1986), Pilihan Raya Umum Ke-8 (1990), Pilihan Raya Umum ke-9 (1995), Pilihan Raya Umum Ke-10 (1999), Pilihan Raya Umum ke-11 (2004) serta Pilihan Raya Umum Ke-12 (2008),dan yang terkini adalah PRU13(2013).
Tanggungjawab mengundi adalah proses umat menggunakan ruang demokrasi yang diamalkan sekarang dan ia perlu ditunaikan untuk memastikan kepentingan umat khususnya dan rakyat amnya. Amalan pilihanraya perlu dimanfaatkan untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang adil dan bertanggungjawab.
Sesiapa yang tersenarai dalam daftar pemilih wajib pulang ke kawasan mengundi masing-masing untuk menjalankan tanggungjawab sebaik mungkin. Di samping itu, undian sangat penting untuk menentukan corak masa depan negara berdasarkan pilihan mereka. Oleh itu, setiap pengundi khususnya umat Islam perlu menyedari bahawa mereka hendaklah bertindak berlandaskan kepada keimanan dan takwa kerana pembabitan mereka dalam PRU13 ini akan dipersoalkan di akhirat nanti.
Prinsip amanah perlu ada kepada semua pengundi seperti dijelaskan al-Quran dalam firman Allah SWT: “Allah telah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada mereka yang berhak, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, berhukumlah dengan adil.” (Surah al-Nisa, ayat 58)
Mahasiswa adalah diantara golongan berpendidikan dan berpelajaran, sepatutnya mereka sedar serta mampu membuat pilihan tepat.Masih ramai dalam kalangan mahasiswa yang tidak membuat pendaftaran sebagai pemilih kerana beranggapan ia tidak penting, tidak suka berpolitik serta membuat andaian semua parti politik adalah sama. Majoriti ulama menegaskan hukum mengundi wajib berdasarkan kepada konsep penyaksian"
Sebenarnya,masyarakat-masyarakat pedalaman kita tidak mempunyai fahaman dan pengetahuan mendalam mengenai kepentingan politik. Selain itu, mereka hanya melihat jangka masa pendek saja, sebaliknya jika mereka mendalaminya, mereka akan sedar nilai undi untuk menentukan masa depan negara.Rakyat malaysia perlu mempunyai kesedaran kepentingan dan kewajipan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, serta perlu membuat pilihan bijak ketika mengundi.
Majoriti ulama menegaskan hukum mengundi wajib berdasarkan kepada konsep penyaksian iaitu memberikan saksi bahawa calon yang diundi adalah baik dan layak untuk memegang amanah sebagai pemerintah. Pendapat ini digunakan oleh Al-Imam As-Syahid Hassan al-Banna, Kesatuan Ulama Sedunia yang dipengerusikan oleh Dr Yusuf Al-Qardhawi, Syeikhul al-Azhar Syeikh Ahmad Tayyib dan Mufti Mesir Syeikh Ali Jumaah.
Warga negara yang layak mengundi wajib mengundi atas dasar memberikan penyaksian. Jika calon itu tidak layak serta tidak amanah, maka ia tidak boleh berkompromi dengannya. Memberikan kuasa kepada orang yang akan memberikan kerosakan adalah haram kerana bersubahat dengannya.
Berkata Al-Imam As-Syahid Hassan Al-Banna: “Memberikan undian adalah suatu penyaksian, manusia akan ditanya akannya (calon mana yang akan dipilih dan kenapa), maka putuslah untuk memberikan undian berdasarkan hati-hati kamu dan akal kamu, dan jadilah orang yang membantu akan kebenaran dan berani dalam memilih calon yang baik (serta amanah).”
Pengundi perlu membuat pilihan yang tepat berdasarkan maklumat lengkap dan adil terhadap calon, parti yang bertanding serta manifesto mereka dengan tidak menjadikan sentimen, fitnah, kebencian atau hasutan sebagai asas dalam membuat pilihan. Memilih calon yang akan meneruskan kepincangan dan penyelewengan dalam urustadbir negara akan membawa negara kepada kehancuran. Bersikap berkecuali untuk tidak mengundi atau dengan sengaja merosakkan undi juga akan mencelakakan negara. Perbuatan ini akhirnya akan memenangkan calon yang tidak layak memimpin dan akan mengakibatkan kuasa berada ditangan mereka yang akan mengkhianati amanah rakyat.
Berusahalah mencari keyakinan terhadap calon yang bertanding, partinya dan gabungan bersamanya itu dari sudut rekod prestasi untuk membawa lebih manfaat kepada kebajikan awam. Rekod prestasi penting bagi menilai kebolehan calon, parti dan gabungannya untuk mentadbir negara.

Pengundi perlu memahami konteks politik di Malaysia yang terdiri dari pelbagai agama, bangsa dan parti. Pengundi disarankan tidak membazirkan undi kepada parti atau calon kurang faedah kepada penubuhan kerajaan yang baik dan ditegah daripada sengaja merosakkan undi.Pengundi berbeza kecenderungan politik dan parti yang disokong digesa tidak memanjangkan permusuhan atau sengketa andainya tercetus sebaliknya, kembali berbaik dan hidup harmoni sebagai rakyat Malaysia.
kempen PRU 13 menunjukkan pihak yang bernafsu untuk mempertahankan kuasa pentadbiran pusat dengan apa cara sekalipun telah mededahkan politik negara berhadapan dengan bahaya kacau-bilau yang sangat besar.Gejala budaya politik yang sangat jijik seperti politik fitnah, politik lucah, politik wang dan politik samseng sedang ditaja untuk berhadapan dengan kesedaran rakyat untuk merubah kerajaan yang sedia ada. kecacatan sistem demokrasi yang wujud hendaklah diperbaikki dan disesuaikan dengan tuntutan Islam terutamanya mengutamakan al-Haq agar semua operasi pilihanraya bebas dari penipuan dan penyelewengan yang kesemuanya itu melambangan kebatilan.

Oleh itu kepada parti politik yang bertanding,rakyat perlu meletakkan calon yang terbaik, berkarisma dan meletakkan sifat beragama sebagai asas termasuk dalam kalangan bukan Islam.Sehubungan itu, perlu diingatkan juga parti-parti yang bertanding bahawa kuasa adalah amanah, tanggungjawab dan bebanan. Anda akan dipersoalkan di akhirat nanti. Maka, pastikan tindakan anda semuanya bertitik tolak daripada keimanan dan ketakwaan.

PUISI PERTAMAKU

MENUJU HIDAYAH


Kubiarkan hari-hari yang berlalu,
Diriku seakan terbiar dalam kehampaan
Kuhempaskan semua khayalan kepahitan
Tuhan sang Penguasa Alam telah menentukan
Perjalanan hidup yang penuh duri
Siapa yang mampu bersabar
Dimana keikhlasan dijiwa ini
perlukah dikesali apa yang telah berlaku

dunia penuh penipuan yang tiada kekal abadi
apa gunanya keegoaan diri ini
seberapa kalikah kuingat ketika kebahagiaan datang
seberapa kalikah kusyukur dengan nikmatNya
Ya tuhan..lagi penangguhan menuju hidayahMu
Inikah yang mahu dibawa ke akhir perjalanan
makin banyak keinginan untuk dunia ini
makin luas pula samudra penderitaan diharungi

setelah sekian lama dihembus oleh kegelapan
ku berharap redha Tuhan tiba
Menjadikan hati ini penuh pengharapan
Hidup yang berubah erti
Ku yakin dengan segala kasih-Mu
Ku percaya akan semua sayang-Mu
Ku ingin berjumpaMu dengan bekalan yang cukup
Ku takkan biarkan diri terus hilang dalam gelita yang penuh sengsara

Ku terus meminta kekuatan dari Ilahi
Di sepertiga malam bila datangnya kekuatan diri
Menghamparkan sujud mengesakanMu yang satu.
hanya Engkau mengerti apa yang tidak manusia mengerti
Ya Tuhan..
Aku sedang belajar menyintaiMu dan seisinya
Ya Rabb..
Tidak ada yang ku mahu melainkan cinta dan kasih sayangMu